Lectionary Great Lent 2014 Malayalam Part I & English

lectionary Great lent 2014- palectionary Great lent 2014- part Irt Ilectionary Great lent 2014- part I

First Monday of Great Lent

 

First Tuesday of Great Lent

 • Evening
 • St. Luke 4: 1 – 15
  • Morning
  • Exodus 32: 30- 35
  • Hosea14: 1 – 9
  • Isaiah 30:1-4
  • St. James1: 12-27
  • Ephesians 4: 32- 5: 21
  • St. Matthew 6: 1-6

First Wednesday of Great Lent

 • Evening
 • St. Matthew 6: 19-24
 • St. Luke 16: 14-18
  • Morning
  • Genesis 1: 14-18
  • Isaiah 13: 6-13
  • St. James 2 : 1 – 13
  • Romans 2:7-24
  • St. Matthew 6: 25-34

First Thursday of Great Lent

 • Evening
 • St. Matthew 7: 1-12
  • Morning
  • Exodus 22:5-6
  • I Kings 18: 16 -24
  • II Kings 17: 7 – 23
  • Isaiah 36: 1-7, 37: 1-7
  • St. James 2: 14 – 26
  • Romans 2: 28 – 3: 8
  • St. Matthew 7: 13-27

First Friday of Great Lent

 • Evening
 • St. Matthew 5: 17 – 26
  • Morning
  • Ezekiel18: 20-32
  • Hosea 4:1-11
  • Deuteronomy 6 : 1- 13
  • Isaiah 1:1-9
  • St. James 3: 13 – 4: 5
  • Romans 3:9-26
  • St. Matthew 5: 27-37

First Saturday of Great Lent

 • Evening
 • St. Matthew 10: 24 – 38
  • Morning
  • St. John 15: 17-16: 3
   • Before Holy Qurbana
   • Genesis 2: 4 – 17
   • Zechariah7: 8-14
   • Isaiah 1:24-31
    • Holy Qurbana
    • Acts 12:1-24
    • Romans 12: 10-21
    • St. John 4:46-54

Second Sunday of Great Lent (Lepers’ Sunday)

 • Evening
 • St. Mark 1: 32-45
  • Morning
  • St. Mark 9 : 14 – 29
   • Before Holy Qurbana
   • Genesis 7: 6 – 24
   • II Kings 5: 1 – 14
   • Isaiah 33:2-9
   • Jeremiah 50 : 4- 7: 15 : 15 -21
    • Holy Qurbana.
    • Acts 5:12-16 :19 :8-12
    • Acts 9:22-31
    • Romans3: 27- 4: 5
    • St. Luke 5: 12-16, 4: 40 -41